Znaki Towarowe, Handlowe, Identyfikatory

Znaki towarowe, oraz pozostałe znaki wyróżniające, w tym logotypy i inne znaki handlowe, ukazujące się w serwisie zawisza-hajnowka.pl są objęte prawami wyłącznymi na dobrach niematerialnych przysługującymi Firma Handlowa "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz lub innym osobom i nie mogą być używane w reklamie lub w innych publicznie dostępnych materiałach bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do korzystania z takiego znaku.

Deklaracja Zachowania Prywatności

Firma Handlowa "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz przykłada wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych. Dotyczą one serwisu zawisza-hajnowka.pl; nie odnoszą się one do żadnych innych dostępnych online i offline witryn sieci Web, produktów Firmy Handlowej "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz . Prosimy o przeczytanie całego tekstu zasad zachowania poufności.

Zbieranie Danych Osobowych

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych. Takie informacje są zazwyczaj potrzebne, kiedy konieczne jest zamówienie biuletynów wysyłanych pocztą e-mail, albo podczas zakupów w sklepie internetowym Firmy Handlowej "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz . Dane osobowe zbierane poprzez witrynę zawisza-hajnowka.pl zazwyczaj zawierają tylko adres poczty e-mail czy lokalizację, mogą jednak zawierać także inne informacje konieczne do zrealizowania zamówionej przez użytkownika usługi. Na przykład: Jeżeli użytkownik wybierze transakcję, która wymaga płatności (np. dokona zakupu), zwrócimy się do niego o podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności i dostarczenia zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Firma Handlowa "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz może udostępnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana albo uprawniona na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do:

(a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na firmę lub witrynę;

(b) ochrony lub obrony praw albo własności Firmy Handlowej "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz i jej witryn sieci Web.

Kontrola Danych Osobowych

Po udostępnieniu w witrynie zawisza-hajnowka.pl danych osobowych, dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika w celach lub w sposób inny niż określone powyżej. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach określonych powyżej.

Dostęp do Danych Osobowych

Użytkownikowi udostępnione zostaną sposoby weryfikowania poprawności i aktualności jego danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Firma Handlowa "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie tylko w celu zrealizowania zamówionej usługi.