Regulamin Sklepu Internetowego zawisza-hajnowka.pl


§1.Informacje  Ogólne 
1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem zawisza-hajnowka.pl , zwanego dalej Sklepem , jest Firma Handlowa "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz z siedzibą w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 55
2. Właścicielem domeny zawisza-hajnowka.pl jest Firma Handlowa "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz z siedzibą w 17-200 Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 55, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem , jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na rachunku/fakturze jako sprzedawca zamówionych produktów. Klient otrzymuje potwierdzenie informacji, o której mowa powyżej, najpóźniej w momencie odbioru produktu.
3. Produkty to wszelkie towary, które klient może nabyć w Sklepie w ramach organizowanej prezentacji produktów witryny internetowej zawisza-hajnowka.pl.
4. Wszystkie ceny są cenami detalicznymi (brutto - w cenę wliczony jest podatek VAT 23%).
5. Klientami Sklepu mogą być zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie prawnej odpowiadającej charakterowi tejże działalności. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień i zaakceptowanie zawartych w formularzu warunków.
6. Zarówno każda osoba fizyczna jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają prawo dokonać jednorazowej rejestracji w systemie, wypełniając formularz rejestracyjny. Po zarejestrowaniu, osoba uzyskuje status użytkownika Sklepu . Każda kolejna wizyta użytkownika w Sklepie wymagać będzie podania uzyskanych podczas rejestracji nazwy użytkownika i hasła. Wszelkie dane podane podczas rejestracji zostaną automatycznie przywołane przez system.
7. Oferta produktowa w Sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji. Ceny ważne są do wyczerpania zapasów lub do zmiany cen prezentowanych w tym sklepie.
8. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części ekspozycji, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn. Nie może to jednak dotyczyć przerwania sprzedaży już rozpoczętej. Złożone zamówienia zostaną zrealizowane po cenach podanych w przesłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu.
 

§ 2.Wszystkie zdjęcia oraz opisy są autorstwa Firmy Handlowej "ZAWISZA" Jan Sienkiewicz i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie w całości lub w części. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów zawartych w sklepie jest zabronione i podlega karze zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz.U. 94 nr 43 poz.170 oraz Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. nr 47 poz.211

§3.W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. O zaistnieniu takiej sytuacji Obsługa Sklepu Internetowego zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić składającego zamówienie.

§4. Po odebraniu zamówienia, system automatycznie wysyła list elektroniczny (e-mail) zawierający specyfikację zamówienia. List ten jest potwierdzeniem dokonanych zakupów. Potwierdzenie zamówienia zawiera numer kolejny , który służy do identyfikacji transakcji w systemie. Numer ten należy zanotować lub utrwalić w inny sposób. Będzie on przydatny w śledzeniu realizacji zamówienia, procedury reklamacyjnej oraz weryfikacji płatności.

§5.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§6.Przetwarzanie i Użycie Danych 
Zagadnienie przetwarzania i użycia danych jest szczegółowo omówione w deklaracji zachowania prywatności i dotyczy witryny internetowej zawisza-hajnowka.pl jako całości.

§7.Postanowienia Końcowe 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
Spory wynikające z tytułu wykonania umowy kupna rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. Jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia, sprawę rozstrzygnie sąd powszechny.